Skip to content

Stenlandsdal B&B betingelser

Generelle betingelser for Stenlandsdal ApS

Booking

Der kan bookes værelser på tlf. +45 40530559, e-mail stenlandsdal@gmail.com. Din booking er først bekræftet når du modtager en e-mail eller SMS med en bekræftelse fra os.

Personoplysninger / samtykke

Når du som gæst har givet informationer, der er nødvendige for at foretage en booking accepterer du også, at Stenlandsdal ApS må fremsende e-mail eller SMS til dig, som vedrører bookingen før, under eller efter opholdet. Oplysninger afgivet til Stenlandsdal ApS  bortgives eller sælges på ingen måde til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger. Stenlandsdal ApS kan benytte eksterne databehandlere. Eksterne databehandlere behandler kun personoplysninger på vegne af os til de specifikke formål, som oplysningerne oprindeligt er indsamlet til, og kun efter instruks.

Forudbetaling

Ved booking betales et beløb, som består af forudbetaling af opholdet. Ved afbestilling senest 14 dage inden opholdet vil beløbet blive krediteret.

Valuta

Når der foretages en booking, kan denne betales i forskellige valutaer. Når du som gæst modtager regning fra kreditkortselskab / bank for betalingen, kan der være en difference i forhold til det, kursen var på booking tidspunktet. Disse differencer har intet med Stenlandsdal ApS at gøre, og der kan ikke senere kræves erstatning for dette.

Ændring af booking

Enhver ændring af en booking vil blive betragtet som en annullering af bookingen og en ny booking. Der vil som udgangspunkt ikke ske tilbagebetaling eller godtgørelse af beløbet i forbindelse med en ændring af en booking, der foretages senere end 14 dage inden opholdet.

Annullering

En bekræftet booking kan annulleres senest 14 dage før ankomst. Hvis en booking annulleres senere, refunderes depositum/forudbetaling ikke uanset, årsagen til annullering af bookingen.

No show

I tilfælde af at gæsten ikke ankommer, bliver det betalte beløb ikke refunderet. Såfremt gæsten bliver forhindret uanset årsag, skal gæsten give besked hurtigst muligt. 

Antal personer

Hvis I ankommer færre personer end booket, vil vi opkræve betaling for for de personer, der er nævnt i bookingen. Hvis I ankommer flere personer, skal der betales ekstra for disse personer.

Klager

Har du klager eller spørgsmål under opholdet, er du altid velkommen til at rette henvendelse på tlf. +45 40530559 eller personligt til værten. Efter opholdet rettes alle klager direkte til stenlandsdal@gmail.com. Eventuelle omkostninger i forbindelse med klagen, det være sig oversættelse eller andre omkostninger, betales af den, der klager. Denne betaling skal finde sted, inden klagen behandles. Værneting for Stenlandsdal ApS skal være Roskilde. Dansk lovgivning skal lægges til grund i forbindelse med eventuelle tvister.

Force majeure

Hvis Stenlandsdal ApS er ude af stand til at opfylde en booking som følge af omstændigheder, der ligger uden for vores regi, kan der ikke fremsættes krav om erstatning eller tilbagebetaling af betalte beløb. Det være sig krig, jordskælv, terror, blokade, naturkatastrofer, brand, transportforsinkelser, strejke, industrielle hændelser, epidemier. I denne forbindelse vil Stenlandsdal ApS ikke bære noget ansvar for tab i nogen som helst form. Der vil heller ikke kunne ske nogen form for tilbagebetaling.

Med venlig hilsen

Stenlandsdal