Stenlandsdal B&B betingelser

Generelle betingelser for Stenlandsdal ApS

Booking

Der kan bookes værelser på tlf. +45 40530559, e-mail stenlandsdal@gmail.com eller online. Din booking er først bekræftet når du modtager en e-mail eller SMS med en bekræftelse fra os.

Online booking

Når du fortager en booking på www.stenlandsdal.dk er bookingen bindende fra din side. Du betaler et beløb til sikring af bookingen. Når du som gæst har udfyldt informationer, der er nødvendige for at foretage en booking accepterer du også, at Stenlandsdal ApS må fremsende e-mail til dig, som vedrører bookingen før, under eller efter opholdet.

Forudbetaling

Ved online booking betales et beløb, som består af forudbetaling af opholdet, kreditkortgebyr, bankomkostninger eller andre omkostninger, der måtte være i forbindelse med bookingen og/eller som er tredjemands omkostninger. Intet beløb vil blive hævet fra din konto, før en booking er bekræftet af os.

Valuta

Når der foretages en booking, kan denne betales i forskellige valutaer. Når du som gæst modtager regning fra kreditkortselskab / bank for betalingen, kan der være en difference i forhold til det, kursen var på booking tidspunktet. Disse differencer har intet med Stenlandsdal ApS at gøre, og der kan ikke senere kræve erstatning for dette.

Ændring af booking

Enhver ændring af en booking vil blive betragtet som en annullering af bookingen og en ny booking. Der vil som udgangspunkt ikke ske tilbagebetaling eller godtgørelse af beløbet i forbindelse med en ændring af en booking.

Annullering

En bekræftet booking kan annulleres op til 14 dage før ankomst. Hvis en booking annulleres senere, refunderes depositum/forudbetaling ikke uanset, årsagen til annullering af bookingen.

No show

I tilfælde af at gæsten ikke ankommer, vil der ikke ske nogen refundering af det betalte beløb.

Såfremt gæsten bliver forhindret uanset årsag eller på grund af uheld kommer senere, skal gæsten give besked hurtigst muligt.

Antal personer

Hvis I ankommer færre personer end booket, vil vi opkræve betaling for for de personer, der er nævnt i bookingen. Hvis I ankommer flere personer, skal der betales ekstra for disse personer.

Klager

Har du klager eller spørgsmål under opholdet, er du altid velkommen til at rette henvendelse på tlf. +45 40530559 eller personligt til værten. Efter opholdet rettes alle klager direkte til stenlandsdal@gmail.com.Eventuelle omkostninger i forbindelse med klagen, det være sig oversættelse eller andre omkostninger, betales af den, der klager. Denne betaling skal finde sted, inden klagen behandles. Værneting for Stenlandsdal ApS skal være Roskilde. Dansk lovgivning skal lægges til grund i forbindelse med eventuelle tvister.

Force majeure

Stenlandsdal ApS er ude af stand til at opfylde Deres booking som følge af omstændigheder, der ligger uden for vores regi, så kan der ikke fremsættes krav om erstatning eller tilbagebetaling af betalte beløb. Det være sig krig, jordskælv, terror, blokade, naturkatastrofer, brand, transportforsinkelser, strejke, industrielle hændelser, epidemier. I denne forbindelse vil Stenlandsdal apS ikke bære noget ansvar for tab i nogen som helst form. Der vil heller ikke kunne ske nogen form for tilbagebetaling.

Generelt

Stenlandsdal ApS har en hjemmeside, hvor du som gæst kan foretage en eller flere bookinger.

For at benytte denne hjemmeside skal brugeren være fyldt 18 år. Alle opgivne priser er inklusiv skatter og afgifter på det tidspunkt bookingen foretages. Vi kan i tilfælde af afgiftsændringer, skatter, valutakursændringer mod tydelig dokumentation ændre priserne helt frem til ankomsten.

Med venlig hilsen

Stenlandsdal